We zoeken een Penningmeester!

Stichting Onder het Buro zoekt een

Penningmeester (v/m)

Stichting Onder het Buro zoekt per direct een penningmeester voor haar bestuur. Onder het Buro vindt jeugd- en jongerentheater de leukste en belangrijkste vorm van kunst en cultuur. Met theater kunnen we kinderen en jongeren veel meegeven: gevoelige onderwerpen worden aangekaart, taboes worden bespreekbaar gemaakt, werelden worden verbreed en allerlei hokjes worden opengebroken. Onder het Buro produceert voorstellingen die naadloos aansluiten op de belevingswereld van kinderen. We willen kinderen, en in hun kielzog meekomende volwassen, inspireren de wereld opnieuw te bevragen en te ontdekken. Onze producties openen werelden groter dan je eigen huis, straat of school.

Onder het Buro wil peuter- en kleutertheater voor de hele familie aantrekkelijk en relevant maken. Gezinnen willen niet met één kind naar het theater, ze willen met het hele gezin naar dezelfde voorstelling. Onder het Buro beantwoordt dit verlangen door voorstellingen te maken, met diepgang en humor voor ieder op zijn eigen manier. De voorstellingen voor de allerkleinsten kunnen avontuurlijk en stoer zijn. Ook spreekt Onder het Buro met de kleutervoorstellingen ouders aan. Dat maakt Onder het Buro met haar makers uniek. Stoer theater en inhoud voor de allerkleinsten en hun ouders!

Stichting Onder het Buro is het productiehuis van jeugdimpresariaat Buro Bannink en daar onlosmakelijk aan verbonden. De stichting heeft als doel nieuwe jeugdtheatermakers te ondersteunen in de ontwikkeling van hun artistieke signatuur en ondernemerschap. Daarnaast ondersteunt Onder het Buro de productie van de voorstelling en vertegenwoordigt het de zakelijke belangen van deze makers.

Gezelschappen verbonden aan Buro Bannink die (nog) geen onafhankelijke rechtsvorm hebben verenigen zich ook in deze stichting. De stichting en Buro Bannink begeleiden de makers in de ontwikkeling van artistieke signature en cultureel ondernemerschap ze zoeken samen naar hun plaats in het veld en unique sellingpoints. Met als doel een nieuwe generatie jeugdtheatermakers alle vaardigheden en kennis op te laten doen in een veilige en begeleide omgeving om vervolgens alle teugels zelf in handen te nemen om een eigen en volwaardige carrière als autonoom theatermaker/gezelschap te ontplooien.

De dagelijkse leiding van Stichting onder het Buro ligt in handen van Karin Bannink. Het bestuur van Stichting Onder het Buro bestaat uit Joriene Blom, Marlou Stolk en Hetteke Videler. Zij zijn respectievelijk secretaris, bestuurslid en voorzitter.

Stichting Onder het Buro zoekt per z.s.m.

Penningmeester

5 à 6 keer per jaar

We zoeken iemand die

  • Sterk financieel strategisch onderlegd is.
  • Ervaring heeft als bestuurder of toezichthouder.
  • Affiniteit heeft met jeugdtheater en talentontwikkeling
  • Ruime ervaring en netwerk in de podiumkunsten en daarmee een goede sparringpartner voor de zakelijk leider.
  • Graag op een open, betrokken en constructieve manier meedenkt en in gesprek gaat over de organisatie en projecten van Stichting Onder het Buro en de samenwerking met Buro Bannink.
  • Een relevant netwerk heeft.
  • Een inspirerend persoon is, in staat te communiceren en samen te werken met de overige bestuursleden en Karin Bannink.

Wat verwachten we

  • Kritisch bevragen (en goedkeuren) van de jaarrekening, jaarbegroting en jaarverslagen.
  • Meedenken over financiële / organisatorische vraagstukken.
  • Ondersteunen bij fondsaanvragen etc.

Stichting Onder het Buro vindt diversiteit en inclusie belangrijk en heeft zich ten doel gesteld een afspiegeling van de maatschappij te zijn. We moedigen mensen met een diverse achtergrond aan om te reageren

Tijdbesteding
Het bestuur komt samen met Karin Bannink minimaal vier keer per jaar bij elkaar in Rotterdam of digitaal. Naast deze momenten wordt er soms een beroep gedaan op de specifieke expertise van de afzonderlijke bestuursleden. De benoemingstermijn is drie jaar en deze termijn kan na aanstelling twee keer verlengd worden.

Beloning
Het betreft een onbezoldigde functie.

Contact

Mail naar info@onderhetburo.com

Reacties kunnen tot uiterlijk 23 april 2021